google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Jönköping, Stockholm och Sverige i övrigt Jönköping
SPIRA
Destination Jönköping
Jönköpings kommun
SBC Jönköping
Kulturskolan
LÄNSMUSEET
LÄNSBIBLIOTEK JÖNKÖPING

Stockholm

Kultur i stan - Stockholm
Slottsguiden Sörmland
Kungliga Operan
Dramaten


Sverige
Sveriges kommuner  SKL   SCB
Landskap i Sverige
Sveriges län   Karta
Län, kommuner och församlingar
F Språk

SAOB online      SAOL

Sveriges runinskrifter

G Litteratur

American Authors on the Web

Cambridge History of English and American Litterature

Native American Authors


Artiklar och böcker

Diva

DOAJ

Google böcker

Jstor

Internet Archive 

OApen access 

Project Gutenberg

Projekt Runeberg 

Uppsatser.se


Search.com - metasökmotor

Wikipedia


Offentligt tryck

SOU Fritextsökning i SOU fram t o m 1999. En utmärkt tjänst från Linköpings Universitetsbibliotek.

SOU Regeringskansliet. Omfattar SOU 2000-

[SOU t o m 1999 KB:s enklare SOU endast i blädderform]

Lagtexter

Lagar och förordningar - Lagboken


Fornvännen - mest arkeologi och medeltidshistoria

Historisk tidskrift

Svensk tidskrift - liberal debatt, politik och kultur


KB:s Svenska dagstidningar
Kungliga biblioteket har digitaliserat en del svenska dagstidningar från 17- 1800-talet. Borde vara guldgruva för t ex släktforskare och andra historiskt intresserade.

För den som har prenumeration:

READLY


ALVIN - Uppsala universitet

Carlotta
Databas utvecklad för museer och deras samlingar. Ägs av Statens museer för världskultur där Etnografiska museet, Världskulturmuseet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet ingår. Andra museer som använder Carlotta är Göteborgs stadsmuseum, Helsingborgs museet, Kulturen i Lund, Malmö museer, Vänermuseet i Lidköping, Norrbottens museum, Ajtte och Rörstrands museum.

DPLA - Digital Public Library (USA)

Europeana 
Europeana  mål är att göra Europas kulturella och vetenskapliga arv tillgängligt. Europenana har sitt huvdsäte vid Nederländernas nationalbibliotek.

Amerikanska regionala kulturarvsbaser

Archiving early America    Maps
Encyclopedia of Alabama
Encyclopedia of Arkansas history and culture
Kentucky Digital Library KDL
Kentucky Encyclopedia
The New Georgia Encyclopedia
Encyclopedia of Louisiana
Encyclopedia of Oklahoma history and culture 
The Oregon encylopedia
Tennessee encyclopedia of history and cultureSystematiska databaser

Historynet.com

Museer och konst

Getty Publications Virtual Library

Gilcrease museum

New York State Museum

Rijksmuseum Nederlands

”Jag beställde böcker i kyrkohistoria, i tron att finna upplysningar om lutherska eller tyska katolska kyrkor som kunde vara till hjälp. Det är svårt att komma med sådana önskemål på ett referensbibliotek, eftersom man ofta får frågan exakt vad det är man vill få reda på och varför man vill veta det? Ibland krävs det till och med att man uppger anledningen. Om man ska skriva en uppsats eller göra en studie har man förstås goda skäl, men om man nu bara är intresserad? Det bästa är troligen att uppge att det handlar om släktforskning. Bibliotekarier är vana vid att folk håller på med sådant - särskilt gråhåriga personer - och det anses vara ett vettigt sätt att använda tiden.  Bara intresserad låter ursäktande, kanske till och med opålitligt, och får en att löpa risken att betraktas som en sysslolös person som strosar runt på biblioteket, en karaktärslös människa som inte har något riktigt mål i livet, som inte har något bättre för sig. Jag funderade på att skriva på blanketten: forskning gällande gravhögar från nybyggartidens Ontario. Men jag vågade inte. Jag tänkte att de kanske skulle be mig visa belägg för det.”
Alice Munro: Utsikten från Castle Rock, - Novellen ”Varför vill du veta det?” = sid 334-335.


https://youtu.be/rxct1B0IIUQ


Jellynote

ALEX  
Artikelsök
Btj-baser
BURK/Lyrics
Capellamusik
Landguiden
NAXOS
NAXOS
Retriever - Mediearkivet
Updatum

Global grant – Sök efter stipendier, fonder och bidrag från hela världen. För att söka väljer din kommun där du har bibliotekskort och skriver sedan in ditt lånekortsnummer.Library PressDisplay - Läs världens dagstidningar digitalt. Logga in med ditt lånekortsnummer om du har ett lånekort hos prenumererande bibliotek.

Etnografi i Nordamerika

Stockholm

© Staffan Jansson 2018