google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Bostaden - Knuttimringen Knuttimring

Tradition i trä : en resa genom Sverige = Traditions in wood : a journey through Sweden / [redaktionskommitté: Kjell-Åke Aronsson ...] ; [översättning/translation: Anthony och Paul Bristow]. - Stockholm : Byggförlaget, 2002. - 319 s. : ill. 

Håkansson, Sven-Gunnar
Siljansbygdens hustimringsteknik. – 13 s.
= Sid.145-158 i: 
Håkansson, Sven-Gunnar: Från stock till stuga / Sven-Gunnar Håkansson ; [fotografier och teckningar av författaren. - 5., omarb. uppl.  - Västerås : ICA, 1999. - 337 s. : ill.

© Staffan Jansson 2018