google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Adelborg, Ottilia 1855-1936 Ottilia Adelborg 1855-1936

Den mest betydande delen av O. A:s arbeten utgöres av akvareller och teckningar till egna visor och rim och av henne berättade gamla svenska sagor samt ett flertal illustrationer till andras text, särskilt i barnböcker. Hon har även skildrat svenska allmogemotiv i akvareller.

Sedan 1903 bosatt i Gagnef, intresserade sig Ottilia i synnerhet för hemslöjden, särskilt spetsknypplingen, som fick henne att 1903 grunda en knyppelskola i Gagnef. Genom ett på hennes initiativ och under hennes ledning upprättat sockenmuseum i Gagnef har hon gjort en betydande insats i forn- och hembygdsvården.

Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef

Svenskt Biografiskt Lexikon


                     Ottilia Adelborg ”Kvinnan med flickan”. - 1910.Adelborg, Ottilia
Från Gagne-mäns näs : Skriverier och ritningar / av Ottilia Adelborg. - Stockholm : Bonnier, 1909. - 129 s. : ill. 
   Gräv by nämns ett par gånger i första kapitlet "Landsvägar" (1909). -   21 s. : ill. 
   = Sid. 9 -29. T ex sid 27. Karta sid 11 (Gräf)

Adelborg, Ottilia, 1855-1936 
Något om Gagnefs gamla mansdräkt / Ottilia Adelborg 1915.
= Sid 246-250 i: Fataburen 1915. - Stockholm : Nordiska museet.  

© Staffan Jansson 2018