google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Ankarcrona, Henrik 1831-1917Henrik Ankarcrona 1831-1917, en av 1800-talets många målande officerare, var kanske mest till sin fördel när han målade militära motiv i Afrika. Något av det exotiskt pittoreska han fann där hittade han också i Dalarna hos den festklädda allmogen på kyrkbacke och marknad.


 Henrik Ankarcrona ”Marknad i Mora” 1869.

© Staffan Jansson 2018