google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Höckert, (Janne) Johan Fredrik 1826-1866 


Utmelandsmonumentet

J F Höckert, född i Jönköping, inleder ett nytt skede av Dalarna i konsten. Sommaren 1858 besöker han för första gången landskapet. Bakom sig hade han studieår i Stockholm, München och Paris samt resor i den svenska lappmarken.
Höckert kom Dalarnas folk och natur närmare än tidigare målare i genren. D v s han reste och han såg, istället för att sitta i ateljé i Stockholm. Men det är klart att bilden av ”Gustav Vasa och Tomt Margit” är inte precis en gestaltning av en händelse på 1500-talet, utan visar snarare 1800-talets föreställning om en äldre tid och med ett bildspråk som är sin samtids. D v s interiör, fönster och detaljer är 1800-talets Dalarna. Den tidens kritiker hade dock mer synpunkter på Gustav Erikssons mimik än på etnografisk och historisk trohet. Tavlan finns tillsammans med andra gestaltningar av händelser i Dalarna under Gustavs flykt undan danskarna i den minnesbyggnad, Utmelandsmonumentet som restes till 300-årsminnet av den påstådda händelsen då Tomt Margit skall ha gömt Gustav Eriksson undan de danska förförjarna utanför Mora. Höckert var en av de drivande för uppförandet av detta monument, eller lilla minnesbyggnad, uppförd just över hålet där Gustav skall ha gömts. Här inne ser man också Edward Berghs målning av Ornässtugan och Karl XVs målning ”Utsigt över Sälen” som föreställer Oinispagården i Sälen där Gustav blev upphunnen av skidåkarna som sänts av Moraborna för att hämta honom tillbaka till Mora.  

 Se  (Vasamonumentet). (Nordisk familjebok)


                  Höckert, J F: Gustav Vasa och Tomt Margit. - 1860. (Även kallad
                  ”Gusav Vasa i Utmeland". - 1859. 

De båda tavlorna som visas här kan också beteckna Höckerts ambivalenta inställning till den typ av måleri som skulle skapa honom ett erkännande, det historiska eller folkloristiska måleriet. Det senare var kanske mest populärt i Paris vid den här tiden.
           


             Höckert, J F: Rättvikskulla vid Spiseln. - 1860.   
             Målningen”Rättvikskulla vid spiseln” kallades av Oscar Levertin en juvel utan
             fläck.
             (Originalet i Göteborgs konstmuseum)

Höckerts första dalaresa (1858) gick till Mora och Orsa. Färdvägen gick antagligen upp efter östra Siljanstranden, genom Leksand och Rättvik. I Mora stannade han flera månader. Mest höll han till i Färnäs, kanske ditlockad av kronofjärdingsmannen Såsser Anders Erssons dotter Kerstin, som stått modell för ett antal av Höckerts bilder från den här tiden. Man brukar betrakta Höckerts målningar vid den här tiden som ovanligt realistiska framställningar. Så t ex bilden  av just Såsser Kerstin Andersdotter. (Nedan).   Ovan: ”Gudmors besök”. - 1866.

 En andra dalaresa gjorde han 1865, mest till Delsbo. Höckerts målningar av folkliv blev med tiden av en annan karaktär än i hans tidigare dalabilder. I vissa fall skall det vara en utveckling mot modernitet med  t ex en luftigare färgskala och ton, och man har ofta satt Höckerts måleri som en motpol till den idealiserande Düsseldorfskolan. Men i fråga om uppfattningen av motivet finns det nog ett och annat som snarare förenar. 

© Staffan Jansson 2018