google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Bibliografi Gagnef 


Litteratur:

Adelborg, Ottilia
Från Gagne-mäns näs : Skriverier och ritningar / av Ottilia Adelborg. - Stockholm : bonnjhier, 1909. - 129 s. : ill.
  Gräv by  nämns ett par gånger i första kapitlet "Landsvägar" (1909). - 
  21 s. : ill.
  = Sid. 9 -29. T ex sid 27. Karta sid 11 (Gräf)

Adelborg, Ottilia, 1855-1936 (författare) 
Något om Gagnefs gamla mansdräkt / Ottilia Adelborg 
1915.
= Sid 246-250 i: Fataburen 1915. - Stockholm : Nordiska museet. 

Assint : bävligt nummer om Gagnef / [redaktör: Erik Yvell ; medarbetare: Eva Brag …]. - 2. uppl. - Gagnef : Bokboden, [1995]. - 100 s. : ill. 

Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 4:1, Säthers fögderi. Gagnefs socken med Mockfjärds kapell / [red. av Fredrik Reinhold Arosenius]. - Falun : Carl Nordin Tryckt hos F. L. Schmidt, 1862-1868. - 66 s.

Boethius, Gerda
Ottilia Adelborgs upptäcksfärder med pennstift och dagbok. - (Fataburen ; 1944) Länk till artikeln

Burman, Eva
Djurås : Älvmötet och Karl-Erik Forsslund. - 3 s.
= Sid. 13-15 ff i: Sällsamheter i Siljansbygden, 1985

Burman, Eva
Gagnef: Ottilia Adelborg - Gagnefs goda genius / Byn som försvann. - 12 s. : ill. -  = Sid. 16-22 och Sid. 23-28 i: Sällsamheter i Siljansbygden, 1985.
  Byn som försvann = Grånäs. (Gråns)

Gabrielsson, Jan
Det sällsamma Dalarna : uppslagsbok för tillresande / Jan Gabrielsson ; utgiven i samarbete med Svenska Turistföreningen. - Stockholm, 1975. - 225 s. : ill. 

Gagnef och Mockfjärd : en hembygdsbok : Kortfattad vägledning till vidgad kännedom om vår sockens natur och historia. - [Gagnef] : [kommunal-fullmäktige], 1952. - 398 s. : ill. Länk till texten

Isacson, Maths
Jordbrukets avfolkning under 1900-talet: ett hushållsperspektiv / Maths Isacson.- 15 s. : ill.
= Sid. 117-131 i: 
Bonden i dikt och verklighet / Red. Bo Larsson. - Stockholm : Nordiska museet, 1993. - 157 s. : ill. - (Skirfter om skogs- och lantbrukshistoria ; 4)
  Uppsatsen om Gagnef under 1900-talet och joredbrukets avfolkning.

Kulturmiljöer i Gagnefs kommun : Kulturhistorisk miljöanalys / text>: Kjell Sundström och Maria Norell-Lannebro. - Gagnef : Kommunen, 1993. - 133 s. : ill. -(Dalarnas Museums serie av rapporter ; 17) FULLTEXT 

Mohlin, O F.: Skolväsendet i Gagnef och Mockfjärd. - 1944.
Mohlin, O F: Skola och skolhus = Sid 97 ff i : Gagnef och Mockfjärd : en hembygsbok. - 1952

Nylén, Anna-Maja
Spetsknyppling, Gagnef / Anna-Maja Nylén Nylén, Anna-Maja, 1912-1976  
= Sid. 137 i: Dalarnas hembygdsbok ; 1965.

Tegler Jerselius, Kristina: Den stora häxdansen. - 2003. 

Öst, Henry
Att plichta med kroppen - eller lifvet / Henry Öst.- Gagnef : Bokboden, 1994. - 166 s. 


© Staffan Jansson 2018