google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Gräv 
Adelborg, Ottilia
Från Gagne-mäns näs : Skriverier och ritningar / av Ottilia Adelborg. - Stockholm : Bonnier, 1909. - 129 s. : ill.  
   Gräv by nämns ett par gånger i första kapitlet "Landsvägar" (1909). -   21 s. : ill.  
   = Sid. 9 -29. T ex sid 27. Karta sid 11 (Gräf)

Adelborg, Ottilia, 1855-1936 
Något om Gagnefs gamla mansdräkt / Ottilia Adelborg 1915.
= Sid 246-250 i: Fataburen 1915. - Stockholm : Nordiska museet.  

Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 4:1, Säthers fögderi.  med Mockfjärds kapell / [red. av Fredrik Reinhold Arosenius]. - Falun : Carl Nordin Tryckt hos F. L. Schmidt, 1862-1868. - 66 s. Gagnefs socken
Sid. [5]Gräfs by till 
Grafkänrsröset innefattar 1 1/2 mil, mot Tuna Från Grafkärnsröset till   
Tansväggrör 3 5/8, mot Grangärde från Tansväggrör till Salåskeppsrör 1 1/4, mot Floda från Salåskeppsrör till Svartbäcksrör 2, mot Leksand från Svartbäcksrör till norra ändan af Gräfs byy 1 1/3, deraf Österdalselfven upptager 1/2 mil. Sammanlagda rågångarne upptaga således  nära 10 mil.Gräf, Gråda, Gärde, Österfors, Kärna, (med 46 matlag), Moje.  r.... (Sid 9)Gräfs- och Mojebergen ( s 10)


Grav68


                    Gräv 68

Härbren/stolpbodar vid Gagnefs Minnesstuga, 
troligt byggår 1544 resp. 1663


© Staffan Jansson 2018