google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Hesselius, Andreas 1677-1733

gammelfarbror till hustru till 8:e gammelfarförälders kusin   Sv. biog lexikon

Författare till ”Mag:r Andreae Hesselii, Probsten i Gagnef Amnmärckningar öfwer några besynnerliga Occurencer, som honom bemött under hans Resa till America, under hans weistdande thär och under hans hemresa til Sverige, Ifrån åhr 1711 til åhr 1724, inclusive". - Avskrift av dagbok 1751.   Se äv. Västerås herdaminne.

Andreas Hesselius 1677-1733

Andreas Olai Hesselius 1644-1700
far till Andreas Hesselius

Jacob Hesselius 1690-1760
Son till Andreas Olai Hesselius

Helena Christina Hesselia 1721-1769
dotter till Jacob Hesselius

Christina Elisabeth Arhusiander 1753-1817
dotter till Helena Christina Hesselia

Gustaf Simonsson Dybeck 1726-1793
man till Christina Elisabeth Arhusiander

Simon Dybecken 1655-1733
far till Gustaf Simonsson Dybeck

Simon Dybecken 1595-1670
far till Simon Dybecken

Göran Simonsson Dybeck 1622-1676
Son till Simon Dybecken

Regina Göransdotter Dybeck 1638-1705
dotter till Göran Simonsson Dybeck

Lars Larsson Elfgren 1678-1723
Son till Regina Göransdotter Dybeck

BRITA Elfgren Larsdotter 1718-1800
dotter till Lars Larsson Elfgren

Krus Fjerdingsman Elfgrens JAN Mattsson 1751-1826
Son till BRITA Elfgren Larsdotter

(Grabb) Elfgrens JAN Jansson 7 1786-1857
Son till Krus Fjerdingsman Elfgrens JAN Mattsson

Grabb Jan Jansson 6 1815-1897
Son till (Grabb) Elfgrens JAN Jansson 7

Grabb Olof Jansson (Engström) 5 1849-1910
Son till Grabb Jan Jansson 6

Johan Engström 1873-1952
Son till Grabb Olof Jansson (Engström) 5

Vilhelmina Lovisa Engström 14 1897-1985
dotter till Johan Engström

Ivar RUNE Jansson 15 1922-2013
Son till Vilhelmina Lovisa Engström 14

Jan Staffan Jansson 16
Son till Ivar RUNE Jansson 15

© Staffan Jansson 2018