google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Jesper Swedberg 1653-1735Jesper Danielis Swedberg 1653-1735 
man till 2:a gammelfaster till hustru till 8:e gammelfarförälders kusin

Vars son Jesper Swedenborg i nio år vistades i Amerika - en tid som skollärare i Racoon - berättade mycket för sin far om sina iakttagelser. Det rikhaltiga materialet Swedberg på detta sätt samlat, har han sammanfärt i en stor, ännu otryckt bok ”Svecia Nova seu America Illuminata, thet är Nyja Swerige eller America af Gud then Alrahögste med Evangelii lius nådeligen upplyst : Beskrifwen och utgifwen af Thess och Skara Stifts Biskop Dr. Jesper Swedberg åhr 1727.” Även de av Swedberg utskickade prästerna från Sverige till det gamla Nya Sverige bidrog med rapporter.


Sara Bergia 1653-1720
hustru till Jesper Danielis Swedberg

Andreas Petri Bergius 1618-1691
far till Sara Bergia

Maria Bergia 1658-1717
dotter till Andreas Petri Bergius

Jacob Hesselius 1690-1760
Son till Maria Bergia

Helena Christina Hesselia 1721-1769
dotter till Jacob Hesselius

Christina Elisabeth Arhusiander 1753-1817
dotter till Helena Christina Hesselia

Gustaf Simonsson Dybeck 1726-1793
man till Christina Elisabeth Arhusiander

Simon Dybecken 1655-1733
far till Gustaf Simonsson Dybeck

Simon Dybecken 1595-1670
far till Simon Dybecken

Göran Simonsson Dybeck 1622-1676
Son till Simon Dybecken

Regina Göransdotter Dybeck 1638-1705
dotter till Göran Simonsson Dybeck

Lars Larsson Elfgren 1678-1723
Son till Regina Göransdotter Dybeck

BRITA Elfgren Larsdotter 1718-1800
dotter till Lars Larsson Elfgren

Krus Fjerdingsman Elfgrens JAN Mattsson 1751-1826
Son till BRITA Elfgren Larsdotter

(Grabb) Elfgrens JAN Jansson 7 1786-1857
Son till Krus Fjerdingsman Elfgrens JAN Mattsson

Grabb Jan Jansson 6 1815-1897
Son till (Grabb) Elfgrens JAN Jansson 7

Grabb Olof Jansson (Engström) 5 1849-1910
Son till Grabb Jan Jansson 6

Johan Engström 1873-1952
Son till Grabb Olof Jansson (Engström) 5

Vilhelmina Lovisa Engström 14 1897-1985
dotter till Johan Engström

Ivar RUNE Jansson 15 1922-2013
Son till Vilhelmina Lovisa Engström 14

Jan Staffan Jansson 16
Son till Ivar RUNE Jansson 15


© Staffan Jansson 2018