google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Philps och Elfgren

Larurentius Johanni Lillhärensis - Lars Johansson från Lillhärad - var kokmminister i Gagnef-Mockfjärd under tiden 1659-1682, sedan han från 1655 varit hjälppräst härstädes. Flera av hans barn bosatte sig inom socknen. Dottern Margaret gifte sig med kapten PHILPS (uttalas Filp) och hon nämnes ofta jämte mannen i skilda sammanhang. Sönerna tog sig namnet ELFGREN och de ha ännu efterkommande på orten. "En gammal prästbibel” med talrika anteckningar i marginalerna har ända till slutet av föregående århundrade bevartas i en gagneffamilj som minne av stamfadern. 
Sid 154 i Gagnef och Mockfjärd : en hembygdsbok. - 1952.

Anders Philp (d. 1706 18/2 i vinterförläggningen i Orla, Polen) dog med stor sannolikhet av de i förläggningen grasserande sjukdomar och ej i strid.  Han var första ggn gift med Catarina Huss, dotter av en kyrkoherde Huss, och hade med henne barnen Catarina (d. ogift), och Anders (d. 1787). Han var andra ggn gift 1696 29/2 i Gagnef sn med Margareta Larsdotter Elfgren (1673-1713), och hade med henne barnen Karl (1697-1751) och William (1698-1774).  Margareta var dotter till Laurentius Joannis Lillhaerensis (d. 1682), komminister i Gagnef-Mockfjärd mellan 1659-1682, och Regina Göransdotter Dybeck (1638-1705). Regina var dotter till hammarsmeden vid Bernshammars bruk i Hed sn Göran Dybecken, vilken var son till Simon Dybecken som 1597 deltog vid riksdagen i Arboga.  (Källor: R. Boll, Dalregementets personhistoria (1984) bd I, s 490; G. Ekström, Västerås stifts herdaminne (1971) bd II:1, s 589.)  

Anders Philp d. 1706-02-18 i Polen var gift med Catharina Huss.  Enl. Elgenstierna, del 5,s. 703 var hennes far kyrkoherde Huss.
http://www.olauslaurentius.se/gote/ps26/ps26_481.htm

Philp2

ur SCOTTISH ARMS - A Collection of Armorial Arms - A.D. 1370-1678" av R.R. Stodart (tryckt i Edinburgh 1881) ur del II sid 82


KURIOSA KRING PHILPS gift med August Strindbergs syster.
Hugo von Philp och Strindberg wiki

© Staffan Jansson 2018