google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Gärsgårdar 
Hagander, Sten
Gärsgårn’n i vårt landskap : hantverk – historia – handledning / Sten Hagander. – Grödinge : Utbildningsgruppen, 1995. – 201 s. : ill.

Gärdsgårdar 

Dalarna [Om hägnader bok 15, Älvdalen Backlund, 1929. Landsm. Upps 2228:2]. – 2 s.
= Sid 129-130 Handskrift.
”Intet av de här lemnade uppgifterna äro ur tryckt källa. Ord i Älvdalen som betecknade hägnader av olika slag äro: Rogard – vanlig gärdesgård ….

© Staffan Jansson 2018