google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Bibliografi Dalarna - Alfabetiskt 


Adelborg, Ottilia
Från Gagne-mäns näs : Skriverier och ritningar / av Ottilia Adelborg. - Stockholm : bonnjhier, 1909. - 129 s. : ill.
  Gräv by  nämns ett par gånger i första kapitlet "Landsvägar" (1909). - 
  21 s. : ill.
  = Sid. 9 -29. T ex sid 27. Karta sid 11 (Gräf)

Adelborg, Ottilia, 1855-1936 (författare) 
Något om Gagnefs gamla mansdräkt / Ottilia Adelborg 
1915.
= Sid 246-250 i: Fataburen 1915. - Stockholm : Nordiska museet

Assint : bävligt nummer om Gagnef / [redaktör: Erik Yvell ; medarbetare: Eva Brag …]. - 2. uppl. - Gagnef : Bokboden, [1995]. - 100 s. : ill.

Barfod, Fredrik 1811-96
En rejse i Dalarne. - Kjöbenhavn : Gyldendalske boghandling, 1862. - 204 s.

   Fulltext Archive org.

Beskrifning öfver provinsen Dalarne. 4:1, Säthers fögderi. Gagnefs socken med Mockfjärds kapell / [red. av Fredrik Reinhold Arosenius]. - Falun : Carl Nordin Tryckt hos F. L. Schmidt, 1862-1868. - 66 s.

Boethius, Gerda
Dalarnas allmogekonst 
- 29 s : ill.= Sid 49-78  i: (Svenska Turistföreningens Årsskrift ; 1926).   Texten hos Projekt Runeberg. Länk till  hela artikeln.

Boethius, Gerda
Ottilia Adelborgs upptäcksfärder med pennstift och dagbok. - (Fataburen ; 1944) Länk till artikeln

Bonden i dikt och verklighet  se: Isacson, Maths

Burman, Eva
Djurås : Älvmötet och Karl-Erik Forsslund. - 3 s.= Sid. 13-15 ff i: 
Sällsamheter i Siljansbygden, 1985

Burman, Eva
Gagnef: Ottilia Adelborg - Gagnefs goda genius / Byn som försvann. - 12 s. : ill. -  = Sid. 16-22 och Sid. 23-28 i: Sällsamheter i Siljansbygden, 1985.  Byns som försvann = Grånäs. (Gråns)  
  

Dalarnas häxprocesser / Stiftelsen Bonäs bygdegård ; [red.: Andreas Östborn]. - Mora : Stift. Bonäs bygdegård, 200. - 98 s. : ill. - (Kulturdagar i Bonäs bygdegård ; 1999) 

Dalarnas hembygdsbok 1965.  se : Nylen, Anna-Maja

Fataburen 1915: Se Adelborg, Ottilia
Fataburen 1929: Se Larsson, H.L.
Fataburen 1938 se: Svärdström, Svante
Fataburen 1944 se: Boethius, Gerda

Folkmusikboken / Jan Ling (red.) ... ; Birgit Kjellström ... ; teckningar: Gunnar Ahlbäck . - Stockholm : Prisma, 1980. - 346 s. : ill

Forsslund, Karl-Erik 1872-1941
Med Dalälven från källorna till havet. Stockholm : Åhlen & Åkerlund. - ill.  
 Om Forsslund s 195 i BSDJN

   Del 3. - Söder Dalälven.
       Bok 3: Sundborn. - 1931. - 300 s. 
       Bok 4: Stora Kopparbergs socken. - 1934. - 295 s. 

Fäbodnäringens förutsättningar i Sverige : utvärdering av fäbodbruk, fäboddrift och utmarksbete i Landsbygdsprogrammet 2007-2013 / [foto:] Ann-Catrin Hedén. - Falun : Länsstyrelsen Dalarnas län, 2014. - 122 s. : ill. - ( Rapport / Länsstyrelsen Dalarnas län ; 2014:14) Läs hela texten Fulltext online

Gabrielsson, Jan
 Det sällsamma Dalarna : uppslagsbok för tillresande / Jan Gabrielsson ; utgiven i samarbete med Svenska Turistföreningen. - Stockholm, 1975. - 225 s. : ill.  

Håkansson, Sven-Gunnar
 Från stock till stuga / Sven-Gunnar Håkansson ; [fotografier och teckningar av författaren. - 5., omarb. uppl.  - Västerås : ICA, 1999. - 337 s. : ill.
   Innehåller: Sid.145-158 i:Håkansson, Sven-Gunnar: Siljansbygdens
   hustimringsteknik. – 13 s.

Isacson, Maths
Jordbrukets avfolkning under 1900-talet: ett hushållsperspektiv / Maths Isacson.- 15 s. : ill.= Sid. 117-131 i: 

Bonden i dikt och verklighet / Red. Bo Larsson. - Stockholm : Nordiska museet, 1993. - 157 s. : ill. - (Skirfter om skogs- och lantbrukshistoria ; 4)  Uppsatsen om Gagnef under 1900-talet och joredbrukets avfolkning.

Kolm, Rudolf
Flottbroar över Dalälven. - 14 s : ill. - (Fornvännen ; 1963:48). Fulltext.

Kulturmiljöer i Gagnefs kommun : Kulturhistorisk miljöanalys / text>: Kjell Sundström och Maria Norell-Lannebro. - Gagnef : Kommunen, 1993. - 133 s. : ill. -(Dalarnas Museums serie av rapporter ; 17) FULLTEXT 


Lagerlöf-Génetay, Birgitta 
De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671 : bakgrund i övre Dalarna : social och ecklesiastik kontext. - Stockholm : A&W International, 1990. - 328 s. : ill. - ( Stockh- olm studies in comparative religion; 29) 

Larsson, H L 
Slagning av läderrep i Dalarna. - (Fataburen ; 1929)

Larsson, Lars-Olof
Engelbrekt Engelbrektsson och 1430-talets svenska uppror / ; teckningar av Lena Larsson.- Stock-holm : Norstedt, 1984. -  
255 s. : ill. 

Lennersand, Marie 
Livet går vidare : Älvdalen och Rättvik efter de stora häx-processerna 1668-1671 / Marie Lennersand & Linda Oja. - Hedemora : Gidlund, 2006. - 758 s. : 

Magnusson, Lars
Vandra i Sverige : en vägvisare till sevärd-heterna längs Sveriges vandringsleder / Lars Magnusson ; [utgiven] i samarbete med Svenska turistföreningen ; [foton: Lars Magnusson]. - Stockholm : Prisma, 2000 . - 312 s. : ill. 

Nylén, Anna-Maja
Spetsknyppling, Gagnef / Anna-Maja Nylén Nylén, Anna-Maja, 1912-1976  
= Sid. 137 i: Dalarnas hembygdsbok ; 1965.

Rönnegård, Sam
I by och buda : berättelser från Dalarna. - Stockholm : Diakonistyrelsen, 1936. - 205 s.

Sahlstedt, Magnus,1686-1752
Stora Tuna i Dahlom och Bergom minnes-döme : thet är: utförlig beskrifning och underrettelse om then ort och christeliga församling som har namn af Stora Tuna och är belägen i Öster-Dahls Bergslagen : denna sockenbeskrivning och akademiska avhandling är nytryckt och utgiven för att hugfästa minnet av författaren Magnus Abraham Sahlstedt, prost och kyrkoherde i Stora Tuna 1725-1752. - Falun, 1955 482 s.

Sandin, Bo Harry 
Oskar Lindberg - en Guds spelman : en monografi / Bo Harry Sandin 
. - Stockholm : Författares bokmaskin, 2000. - 271 s. : ill. 

Simonsson, Mikael:
Dagligt liv i Dalarnas medeltid. - C-uppsats.

Svenska Turistföreningens Årsskrift ; 1926 se Boethius, Gerda

Svärdström, Svante
Rosmålning och kurbits : en studie i det yngre dalmåleriet. - 26 s. : ill.
= Sid. 121-146 i: FATABUREN // 1934.

 Sällsamheter i Siljansbygden, 1985 se: Burman, Eva

Tradition i trä : en resa genom Sverige = Traditions in wood : a journey through Sweden / [redaktionskommitté: Kjell-Åke Aronsson ...] ; [översättning/translation: Anthony och Paul Bristow]. - Stockholm : Byggförlaget, 2002. - 319 s. : ill.

Wedin, Maud: 
Skogsfinnarna : en sammanfattning.


Åberg, Alf

Tragedin på torget : soldaterna Dala-upproret 1743 / Alf Åberg. - Stockholm : NoK, 2002. - 185 s. : ill. 

Öst, Henry
Att plichta med kroppen - eller lifvet / Henry Öst.- Gagnef : Bokboden, 1994. - 166 s. 
   Innehåller: Sid. 122-154: Öst, Henry: När Petter Elias från Gräv blev kråkföda i Hedemora. - 31 

Larsson, Lars-Olof, 
Engelbrekt Engelbrektsson och 1430-talets svenska uppror / ; teckningar av Lena Larsson.- Stock-holm : Norstedt, 1984. -  
255 s. : ill. 
 

 

Åberg, Alf 
Tragedin på torget : soldaterna Dala-upproret 1743 / Alf Åberg. - Stockholm : NoK, 2002. - 185 s. : ill. 

Kc.4
Lagerlöf-Génetay, Birgitta 
De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671 : bakgrund i övre Dalarna : social och ecklesiastik kontext. - Stockholm : A&W International, 1990. - 328 s. : ill. - ( Stockh- olm studies in compa- rative religion; 29) 

Mz
Dalarnas
 häxprocesser / Stiftelsen Bonäs bygdegård ; [red.: Andreas Östborn]. - Mora : Stift. Bonäs bygdegård, 200. - 98 s. : ill. - (Kulturdagar i Bonäs bygdegård ; 1999) 


Ncaf
Lennersand, Marie 
Livet går vidare : Älvdalen och Rättvik efter de stora häx-processerna 1668-1671 / Marie Lennersand & Linda Oja. - Hedemora : Gidlund, 2006. - 758 s. : ill. 
 

 
 

 

© Staffan Jansson 2018