google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Litteratur och länkar (ännu osorterat)


Assint
Annan
Ytterligare

Borelius, Aron 
Johan Fredrik Höckert : 1826-1866 / Aron J. T. Borelius. - Stockholm : Sveriges allmänna konstförening, 1927. - 337 s. : ill. - (Sveriges allmänna konstförenings publikation ; 35) 

  Diss. 

Burman, Eva 
Sällsamheter i Siljansbygden / Eva Burman ; foto: Henry Eriksson ; utgiven i samarbete med Svenska turistföreningen. - Stockholm : R&S, 1985. - 349 s. : ill.
 

Dalarna
 / Utgiven and Svenska Turistföreningen. - 4. uppl. - Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1916. - 256 s. : ill. Karta. - ( Svenska turistföreningens resehandböcker ; 12)

Eskeröd, Albert
Kyrkbåtar och kyrkbåtsfärder. - Stockholm : LT, 1973. - 191 s. : ill. ; litt.
  Sidorna 7-63 om Dalarna. "Siljan. Väster om Siljan. Öster om Siljan. Gagnef. Övre Västerdalälven. Hedesunda.
  
FATABUREN // 1927 (Stockholm 1929)
FATABUREN // 1929 (Stockholm 1930)
Fataburen // 1944.

FORNVÄNNEN // 1963.

Forssell, Christian Didrik 
Ett år i Sverige : taflor af svenska almogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder / tecknade af J. G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström och utgifne af C. Forssell.- Stockholm : Rediviva, 1979. - 137 s., 48 pl.-bl. : ill. - (Serie Suecica rediviva ; 80) 
  Anmärkning Faks. av 1. uppl., Stockholm, 1827-1835 

Fries
, Ingegerd 
Sångs i Sjugare : en bok om Karlfeldts trädgård / Ingegerd Fries ;   
utg. i samråd med Karlfeldt-samfundet. - Stockholm : LT, 1970. - 18 s. 
: ill. 

Hofberg
, Herman 
Genom Sveriges bygder : skildringar af vårt land och folk = Sketches of Sweden : narratives of our country and its people / Herman Hofberg. - 
Stockholm : Rediviva, 1981. - 543 s. : ill. - (Suecica rediviva ; 90) 
 Annan titel Sketches of Sweden. (All text på svenska i boken)
 Anmärkning Faks. av 3. uppl., Stockholm, 1896 
 Innehåller bl a:
 Hofberg, Herman
 Dalarne. - 25 s. : ill.
 = Sid. 153-178 i: HOFBERG, 1981/1896.

Fäbodar och fäbodskogar : Biologiskt kulturarv i nordliga skogar. - Riksantivarieämbetet. - (Vårda väl ; Maj 2013)

Jacobson
, Bengt
Nils Månsson Mandelgren i Dalarna. - Stockholm : LT, 1981. - 172 s. : ill.
  
Karlfeldts
 Sjugare. - Malung, 1975. - 47 s. : ill. - (Serie Karlfeldt-      
samfundets skriftserie ; 6) 
   Sångs. Lyrik. Minnen.


Kolm, Rudolf
Flottbroar över Dalälven. - 12 s. : ill.
= Sid. 30-43 i: FORNVÄNNEN // 1963. Länk

Lagerlöf-Génetay
, Birgitta 
De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671 : bakgrund i övre Dalarna : social och ecklesiastik kontext / av Birgitta Lagerlöf-Génetay 
. - Stockholm : A&W International, 1990. - 328 s. : ill. - (Stockholm studies in comparative religion ; 29) Diss. Med sammanfattning på engelska.
 Spec. Mora, Orsa, Rättvik.

Larson, H.L.
Slagning av läderrep i Dalarna. - 10 s. : ill.
= Sid. 152-161 i: FATABUREN // 1929.
  Orsa, Våmhus, Sollerö.


Svärdström, Svante
Rosmålning och kurbits : en studie i det yngre dalmåleriet. - 25 s. : ill.
= Sid. 121-146 i: FATABUREN // 1934.

Visor från Dalarna : vallåtar, polskor, gånglåtar, dryckesvisor, vaggvisor, kärleksvisor, andliga visor och psalmer / samlade av Margareta Jonth ; ackordanalyser av Alm Nils Ersson. - Stockholm : Prisma, 1975. - 117 s : ill 
 

 

 
Skönlitteratur - fulltext

Bergman, Ingmar
Laterna magica. - 1987. - 336 s.

Bergman, Ingmar
Söndagsbarn 1993 

Bremer, Fredrika
I Dalarna


Skönlitteratur

Hc Andersson, Gunder. Baskermannen, döden och Joe Walcott : roman från en barndom II 2008 Text 978-91-85379-19-4
Hc Andersson, Gunder. I krusbärshagen fanns ingen asfalt : roman från en barndom III 2012 Text 91-85379-51-4
Hc Andersson, Gunder. Pojken i brunnen : roman från en barndom 2007 Text 91-85379-05-0
Hc Berghagen, Lars. Flakmopedisten 2012 Text 91-642-0393-X
Hc Berghagen, Lars. Flakmopedisten 2012 Storstil 978-91-7541-015-9
Hc Blomberg, Stig O. Mord i Dalarna 2012 Text 91-552-5820-4
Hc Bremer, Fredrika, 1801-1865 Nya teckningar utur hvardagslifvet. D. 7, I Dalarna 1845 Text 
Hc Danielson, Oscar Johannas backe Text 91-46-21337-6
Hc Danielson, Oscar Siljans konditori : (en kärleksroman) Text 91-46-20076-2
Hc Ekberg, Stefan Begagnad skateboard bytes mot livsinnehåll 1991 Text 91-518-2467-1
Hc Forssberger, Annalisa. Brandgatan 1959 Text 
Hc Forsslund, Karl-Erik Storgården : en bok om ett hem Text 91-7108-309-X
Hc Genberg, Kjell E. Männen från Finnmarken : roman 2003 Text 91-973680-7-5
Hc Gummerus, Barbro Eremiten Text 91-526-1621-5
Hc Harding, Gunnar Luffaren Svarta Hästen och det hemska rånmordet i Leksand 1977 Text 91-7448-986-0
Hc Hirdman, Maj Maja i Dalarna : noveller handlande om ungdomen, kärleken, smärtan och döden Text 
Hc Isaksson, Ulla Dit du icke vill 1956 Text 91-7458-340-9
Hc Kolliander, Kim, Tivoli : en roman 2011 Text 91-7389-401-X
Hc Lagerlöf, Selma Skrifter. Jerusalem. 1, I Dalarna 1933 Text 91-0-043604-6
Hc Lillpers, Birgitta Medan de ännu hade hästar 1993 Text 91-46-16391-3
Hc Lotass, Lotta Band II : från Gabbro till Löväng : roman Text 91-0-058037-6
Hc Olofsson, Rune Pär Bergmästaren. D. 2. Hans Philip : krönikeroman 2002 Text 91-89168-21-6
Hc Parling, Nils Präglingen : en ond saga : roman Text 91-7586-315-4
Hc Parling, Nils Torksommar : roman 1990 Text 91-7586-353-7
Hc Perne, Martin Fiendeland 1976 Text 
Hc Persson, Titti. Skaver 2004 Text 91-46-20362-1
Hc Rådstam, Knut Eliasfolket finner fäste : roman från 1800-talets Dalarna 1954 Text 
Hc Rönnegård, Sam I by och buda : berättelser från Dalarna 1936 Text 
Hc Schröder, Gustaf Pekka Huskoinen : en drivarfinnes liv och jakter i Värmlands och Dalarnas skogar 1913 Text 91-518-1909-0
Hc Schröder, Gustaf Tjugo år i Dalarna : skildringar 1896 Text 91-85014-90-7
Hc Smedberg, Åke Den mörka floden : kriminalroman 2003 Text 91-0-010121-4
Hc Sollerman, Pelle Svarten : berättelsen om kronofjärdingsman Bondpers Anders Olsson från Utanmyra by på Sollerön, som för sitt ondsinta sinnelags skull dräptes vid ett bröllop på Hållgården i Bengtsarvets by i Vårfrutid under vargtimmen måndagsmorgonen den 20 mars 1848 1986 Text 91-550-3214-1
Hc Sollerman, Pelle Svartull : [historisk roman från Dalarna] Text 91-550-3488-8
Hc Strömqvist, Göran Crescent Text 91-631-2076-3
Hc Sundin, Sven Z. Hemma efter Poltava : kapten Alexander vid Dalregementet 1997 Text 91-7054-833-1
Hc Swahn, Jan Henrik Lingonkungen : roman Text 91-0-010122-2
Hc Torabi, Asal. Please, I'm political refugee! : en kamp, om ett liv i frihet 2009 Text 978-91-86207-59-5
Hc Trosell, Aino Om hjärtat ännu slår Text 91-518-3784-6
Hc Trosell, Aino. Hjärtblad 2010 Text 91-1-302721-2
Hc Wallentin, Jan. Strindbergs stjärna : roman 2010 Text 91-0-012451-6


FÄBODVÄSENDET

Mjölkhushållning


Linnman, Johannes
Några anteckningar om allmogens mjölkhushållning i Dalarna : Socknarna söder och väster om Siljan. - 
=Sid. 19-35 i: Fatburen // 1914:1.

Emigration till USA

Minnesota

Utställning

Ihk
Sockendräkter i Dalarna : --- sammanställning av en färgbildserie som publicerades i Dala-Demokraten under 1973. - Falun, [1973]. - [47] s : ill. 

Inz Lärka, Karl
  
Lärka, Karl 
Karl Lärka berättar / [sam-manställd av] Greta Jakobs-son. - Stock-holm : LT, 1982. - 201 s. : ill. 
  Förstås en del bra foton av personligheter.

 

Larsson, Lars-Olof, 
Engelbrekt Engelbrektsson och 1430-talets svenska uppror / ; teckningar av Lena Larsson.- Stock-holm : Norstedt, 1984. - 255 s. : ill. 

Åberg, Alf 
Tragedin på torget : soldaterna Dala-upproret 1743 / Alf Åberg. - Stockholm : NoK, 2002. - 185 s. : ill. 

Kc.4
Lagerlöf-Génetay, Birgitta 
De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671 : bakgrund i övre Dalarna : social och ecklesiastik kontext. - Stockholm : A&W International, 1990. - 328 s. : ill. - ( Stockh- olm studies in compa- rative religion; 29)


Mc Djura

Götlind, Anna. 
Förbindelser : fem Leksands-kvinnor i Gamla stan : plats, arbete och resande under 200 år / Anna Götlind. - Stockholm : Stockholmia, 2013. - 188 s. : ill. - (Mono-grafier / utgivna av Stockholms stad ; 236)


Mc
Forssell, Christian Didrik 
Ett år i Sverige : taflor af svenska almogens klädedrägt, lefnadssätt och hemseder / tecknade af J. G. Sandberg, beskrifne af A. Grafström och utgifne af C. Forssell = A year in Sweden : pictures of Swedish peasant dress, ways of life and customs / drawn by J. G. Sandberg, described by A. Grafström and edited by C. Forssell. - Stockholm : Rediviva, 1979 
Omfång 137 s., 48 pl.-bl. : ill. - (Serie Suecica rediviva ; 80) 
Annan titel: A year in Sweden 
Anmärkning Faks. av 1. uppl., Stockholm, 1827-1835  

Jacobsson, Bengt, 1946- . 
Nils Månsson Mandelgren i Dalarna / Bengt Jacobsson ; [utgiven] i samarbete med Folklivsarkivet i Lund och Dalarnas Museum, Falun ; foto: Jan-Inge Larsson. - Stockholm : LT, 1981. - 172 s. : ill. 
  Varianttitel Mandelgren i Dalarna 

Svenskakulturbilder. Bd 2. D. 3/4 / under redaktion av Sigurd Erixon och Sigurd Wallin. - 
Ny följd. - Stockholm : Skoglund, 1935. - 160 s., S. 161-320 : ill 
   Anmärkning Även utgiven i 12 delar 
  Kyrkbåtar.Mz
Dalarnas
häxprocesser / Stiftelsen Bonäs bygdegård ; [red.: Andreas Östborn]. - Mora : Stift. Bonäs bygdegård, 200. - 98 s. : ill. - (Kulturdagar i Bonäs bygdegård ; 1999) 


Ncaf
Lennersand, Marie 
Livet går vidare : Älvdalen och Rättvik efter de stora häx-processerna 1668-1671 / Marie Lennersand & Linda Oja. - Hedemora : Gidlund, 2006. - 758 s. : ill. 


Linde, Martin. 
I fädrens spår? : bönder och överhet i Dalarna under 1700-talet / Martin Linde. - Hedemora : Gidlund, 2009. - 349 s

Mjölkhushållning

Linnman, Johannes
Några anteckningar om allmogens mjölkhushållning i Dalarna : Socknarna söder och väster om Siljan. - 
=Sid. 19-35 i: Fatburen // 1914:1.

Bilder Gräv 

-Litteratur om Gagnef och Floda

Litteratur Gagnef

Bibliografi Gagnef
Dalalitteraturen

 Wingborg:
Databas Gagnef Floda

Dalarna i Bibliotek.se

Församlingar i Dalarna

Stora Kopparbergs socken är sedan 1971 en del av Falun.

Gagnefs socken - wiki
Gagnefs församling
Gagnefs hembygds- förening
Gagnefs kommun
Gagnefs minnesstuga

Gräv
  Gräv 52
Gårdar i Gräv

Moje
 

 Gagnef är: 
Djurås (centralort)
Tätorter och småorterPehr Hilleström

Friaredans från Floda
Forskning  källor

Mandelgren
Pehr Hilleström
Zorn
Anckarcrona
Gerda Boethius
Sigurd Erixon 
Emelie von Walterstorff

Höckert, Johan F - BilderAmalia Lindegren

Ic-c
Tradition i trä : en resa genom Sverige = Traditions in wood : a journey through Sweden / [redaktionskommitté: Kjell-Åke Aronsson ...] ; [översättning/translation: Anthony och Paul Bristow]. - Stockholm : Byggförlaget, 2002. - 319 s. : ill. 


Ijz

Sandin, Bo Harry 
Oskar Lindberg - en Guds spelman : en monografi / Bo Harry Sandin 
. - Stockholm : Författares bokmaskin, 2000. - 271 s. : ill. 


Iju
Folkmusikboken / Jan Ling (red.) ... ; Birgit Kjellström ... ; teckningar: Gunnar Ahlbäck . - Stockholm : Prisma, 1980. - 346 s. : ill


Äldre reseberättlser


Barfod, Fredrik 1811-96
En rejse i Dalarne. - 1862.


Sahlstedt, Magnus,1686-1752
Stora Tuna i Dahlom och Bergom minnes-döme : thet är: utförlig beskrifning och underrettelse om then ort och christeliga församling som har namn af Stora Tuna och är belägen i Öster-Dahls Bergslagen : denna sockenbeskrivning och akademiska avhandling är nytryckt och utgiven för att hugfästa minnet av författaren Magnus Abraham Sahlstedt, prost och kyrkoherde i Stora Tuna 1725-1752. - Falun, 1955 482 s. 


Hc

Rönnegård, Sam
I by och buda : berättelser från Dalarna. - Stockholm : Diakonistyrelsen, 1936. - 205 s.
 


Magnusson, Lars
Vandra i Sverige : en vägvisare till sevärd-heterna längs Sveriges vandringsleder / Lars Magnusson ; [utgiven] i samarbete med Svenska turistföreningen ; [foton: Lars Magnusson]. - Stockholm : Prisma, 2000 . - 312 s. : ill. 


Restaurang Trollkrogen Gräv

Dalälven


© Staffan Jansson 2018