google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Bibliografi Dalarna : Systematisk Landskap och Reseberättelser

Barfod, Fredrik 1811-96

En rejse i Dalarne. - Kjöbenhavn : Gyldendalske boghandling, 1862. - 204 s.
   Fulltext Archive org.

Forsslund, Karl-Erik 1872-1941
Med Dalälven från källorna till havet. Stockholm : Åhlen & Åkerlund. - ill.   Om Forsslund s 195 i BSDJN

   Del 3. - Söder Dalälven.
       Bok 3: Sundborn. - 1931. - 300 s. 
       Bok 4: Stora Kopparbergs socken. - 1934. - 295 s. 


Magnusson, Lars
Vandra i Sverige : en vägvisare till sevärd-heterna längs Sveriges vandringsleder / Lars Magnusson ; [utgiven] i samarbete med Svenska turistföreningen ; [foton: Lars Magnusson]. - Stockholm : Prisma, 2000 . - 312 s. : ill. 

Historia

Larsson, Lars-Olof, 
Engelbrekt Engelbrektsson och 1430-talets svenska uppror / ; teckningar av Lena Larsson.- Stock-holm : Norstedt, 1984. -  
255 s. : ill. 
 
Dalaupproret

Åberg, Alf
Tragedin på torget : soldaterna Dala-upproret 1743 / Alf Åberg. - Stockholm : NoK, 2002. - 185 s. : ill. 


Häxprocesserna och därefter

Lagerlöf-Génetay, Birgitta 
De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671 : bakgrund i övre Dalarna : social och ecklesiastik kontext. - Stockholm : A&W International, 1990. - 328 s. : ill. - ( Stockh- olm studies in comparative religion; 29) 

Dalarnas
 häxprocesser / Stiftelsen Bonäs bygdegård ; [red.: Andreas Östborn]. - Mora : Stift. Bonäs bygdegård, 200. - 98 s. : ill. - (Kulturdagar i Bonäs bygdegård ; 1999) 

Lennersand, Marie 
Livet går vidare : Älvdalen och Rättvik efter de stora häx-processerna 1668-1671 / Marie Lennersand & Linda Oja. - Hedemora : Gidlund, 2006. - 758 s. : 

Knuttimring

Tradition i trä : en resa genom Sverige = Traditions in wood : a journey through Sweden / [redaktionskommitté: Kjell-Åke Aronsson ...] ; [översättning/translation: Anthony och Paul Bristow]. - Stockholm : Byggförlaget, 2002. - 319 s. : ill. 

Håkansson, Sven-Gunnar
Siljansbygdens hustimringsteknik. – 13 s.
= Sid.145-158 i: 
Håkansson, Sven-Gunnar: Från stock till stuga / Sven-Gunnar Håkansson ; [fotografier och teckningar av författaren. - 5., omarb. uppl.  - Västerås : ICA, 1999. - 337 s. : ill.

Flottbroar

Flottbroar över Dalälven. - 14 s : ill. - (Fornvännen ; 1963:48). Fulltext.

Rep

Larsson, H L 
Slagning av läderrep i Dalarna. - (Fataburen ; 1929)


Konst och konsthantverk

Boethius, Gerda
Dalarnas allmogekonst 
- 29 s : ill.= Sid 49-78  i: (Svenska Turistföreningens Årsskrift ; 1926).   Texten hos Projekt Runeberg. Länk till  hela artikeln.

Svärdström, Svante
Rosmålning och kurbits : en studie i det yngre dalmåleriet. - 26 s. : ill.
= Sid. 121-146 i: FATABUREN // 1934.

Nylén, Anna-Maja

Spetsknyppling, Gagnef / Anna-Maja Nylén Nylén, Anna-Maja, 1912-1976  
= Sid. 137 i: Dalarnas hembygdsbok ; 1965.

Musik

Sandin, Bo Harry 
Oskar Lindberg - en Guds spelman : en monografi / Bo Harry Sandin 
. - Stockholm : Författares bokmaskin, 2000. - 271 s. : ill. 

Folkmusikboken / Jan Ling (red.) ... ; Birgit Kjellström ... ; teckningar: Gunnar Ahlbäck . - Stockholm : Prisma, 1980. - 346 s. : ill


Äldre reseberättlser

Barfod, Fredrik 1811-96
En rejse i Dalarne. - 1862.


Sahlstedt, Magnus,1686-1752
Stora Tuna i Dahlom och Bergom minnes-döme : thet är: utförlig beskrifning och underrettelse om then ort och christeliga församling som har namn af Stora Tuna och är belägen i Öster-Dahls Bergslagen : denna sockenbeskrivning och akademiska avhandling är nytryckt och utgiven för att hugfästa minnet av författaren Magnus Abraham Sahlstedt, prost och kyrkoherde i Stora Tuna 1725-1752. - Falun, 1955 482 s. 

 Biografi, 

Ersdotter, Carin - vackra dalkullan


Gabrielsson, Jan Det sällsamma Dalarna : uppslagsbok för tillresande / Jan Gabrielsson ; utgiven i samarbete med Svenska Turistföreningen. - Stockholm, 1975. - 225 s. : ill.   Sid 202-207 Vacker-Kari.
 
  Historien om Vackra Dalkullan Pilt Karin Ersdotter från Djura kapellförsamling i Leksand. Hennes far var från byn Gräf i Gagnef och hette Elg Erik Olsson. Han var född 1788 och kom som dräng till Djura. Vid midsommartid gifter han sig med Pilt Karin Ersdotter och den 5 december föds dottern Karin, som alltså är ett kärleksbarn. När Karin är två år  dör modern och fadern gifter om sig. Ett par år senare får hon en släkting, Pilt Per Persson till förmyndare. 
    Bilder    Wikipedia tillrättalägger   Eng Wiki   Stockholmskällan

    Läs mer:  Dalarnas hembygdsbok 1950. - 1950. - S. 83-110

Petter Elias från Gräv

Öst, Henry
När Petter Elias från Gräv blev kråkföda i Hedemora. - 31 s.
= Sid. 122-154 i:
Öst, Henry
Att plichta med kroppen - eller lifvet / Henry Öst.- Gagnef : Bokboden, 1994. - 166 s. 

Ekonomi och näringsväsen
Fäbodnäringens förutsättningar i Sverige : utvärdering av fäbodbruk, fäboddrift och utmarksbete i Landsbygdsprogrammet 2007-2013 / [foto:] Ann-Catrin Hedén. - Falun : Länsstyrelsen Dalarnas län, 2014. - 122 s. : ill. - ( Rapport / Länsstyrelsen Dalarnas län ; 2014:14) Läs hela texten Fulltext online

Skönlitteratur

Rönnegård, Sam
I by och buda : berättelser från Dalarna. - Stockholm : Diakonistyrelsen, 1936. - 205 s.
 

E-TEXTER


Forsslund, Karl-Erik 
1872-1941: Med Dalälven från källorna till havet. Stockholm : Åhlen & Åkerlund. - ill.   Om Forsslund s 195 i BSDJN

   Del 3. - Söder Dalälven.
       Bok 3: Sundborn. - 1931. - 300 s. 
       Bok 4: Stora Kopparbergs socken. - 1934. - 295 s. 

Kulturmiljöer i Gagnefs kommun : kulturhistorisk miljöanalys / Maria Norell, Kjell Sundström - Gagnef : Gagnefs kommun/Dalarnas museum, 1993. - (Dalarnas museums serie av rapporter ; 17)

Simonsson, MikaelDagligt liv i Dalarnas medeltid. - C-uppsats.

Wedin, Maud: Skogsfinnarna : en sammanfattning. 

Bibliografiska referenser:

Andersson, Roland
Dalarns tätbyggda byar. – 13 s.: ill.
= Sid 156-169 i:
Tradition i trä : en resa genom Sverige = Traditions in wood : a journey through Sweden / [redaktionskommitté: Kjell-Åke Aronsson ...] ; [översättning/translation: Anthony och Paul Bristow]. - Stockholm : Byggförlaget, 2002. - 319 s. : ill. 
     Annan titel: Traditions in wood. -  Med sammanfattningar på engelska
     Om den svenska träbyggnadstraditionen från medeltiden till idag. Olika byggnadstyper pres. såsom kyrkor, bostadshus, lador, logar o.s.v. Från fäbodar 
     i norr till korsvirkeshus i söder.

Hagander, Sten
Gärsgårn’n i vårt landskap : hantverk – historia – handledning / Sten Hagander. – Grödinge : Utbildningsgruppen, 1995. – 201 s. : ill.
Gärdsgårdar 
Dalarna [Om hägnader bok 15, Älvdalen Backlund, 1929. Landsm. Upps 2228:2]. – 2 s.

= Sid 129-130 Handskrift.
”Intet av de här lemnade uppgifterna äro ur tryckt källa. Ord i Älvdalen som betecknade hägnader av olika slag äro: Rogard – vanlig gärdesgård ….

Håkansson, Sven-Gunnar
Siljansbygdens hustimringsteknik. – 13 s.
= Sid.145-158 i: 
Håkansson, Sven-Gunnar: Från stock till stuga / Sven-Gunnar Håkansson ; [fotografier och teckningar av författaren. - 5., omarb. uppl.  - Västerås : ICA, 1999. - 337 s. : ill.


© Staffan Jansson 2018