google-site-verification=yDjspj15Re6-RTKniZYBWMlwy_j_p3HjLtOZvGKO23M

Natur i Dalarna 


Dalarnas kommuner - karta 
Det finns 15 kommuner i Dalarna. Vidare finns 52 församlingar.
Man räknar med 1895 stycken ”Städer, orter, byar och samhällen” ”Platser, byggnader, gårdar” finns det 1125 stycken. "Vattendrag, åar, älvar, floder och sjöar” räknar man till 2349. Det finns 1567 "berg, kullar, höjder och klippor" i Dalarna. Sedan finns det 8 ”Parker och områden”.

Det finns emellertid ett otal Naturreservat, se:
Länsstyrelsen Dalarna - Naturreservat mm

Orkideerna i Risröd


© Staffan Jansson 2018